Социјална одговорност

Еколошки и одржлив развој
Тешката индустрија Јиженг е експерт за опрема за производство на органски ѓубрива и опрема за производство на сложени ѓубрива.Каде и да е, компанијата го прави своето прво правило „почитувањето на локалните општествени вредности и традиции“.
Додека спроведува глобален бизнис и го следи растот на профитот, Јиженг секогаш ја ставаше заштитата на животната средина на прво место и работеше заедно за одржлив развој на глобалната економија.

Добротворната акција ќе ја спроведеме до крај
Со силно чувство за општествена одговорност, тешката индустрија Јиженг ја зема филантропијата како друга цел на претпријатието.Делата на донирање училишта и помагање на сиромашните, сите ја раскажуваат приказната за Јиженг.
Од 2010 година, Јиженг донирал училиште на повеќе од 20 деца во две локални села во Африка, покрај тоа што дава пари секоја година за издржување на нивните семејства.