Претпријатие култура

Концепт на претпријатие:Да се ​​создаде вредност за клиентите е да се создаде вредност за нас самите.
Претпријатие дух:Да биде ваш партнер.
Цел на претпријатието:Подобниот квалитет е обврска за општеството, а добриот квалитет е придонес за општеството.
Услуга на претпријатието:Надминете ги очекувањата на клиентите.